De focus op kwaliteit neemt toe. Dat geldt voor alle metaalproducten en zeker waar het de warmtebehandelingen voor metaal betreft. Hoe kunt u als producent aantonen dat u kwaliteit levert? Eén van de manieren om dit aan te tonen is door te voldoen aan normeringen. Bent u op de hoogte van de regelgeving voor warmtebehandelingen? Weet u wat er speelt op dit gebied in de machinebouw?

Sterke band tussen kwaliteit en regelgeving

Niet alleen neemt de focus op kwaliteit toe in de metaalsector en specifiek de machinebouw, hetzelfde geldt voor regelgeving. Dat is zeer begrijpelijk, want beide hebben een sterke band. Dat de aandacht hiervoor toeneemt heeft veel te maken met de producten die de Nederlandse maakindustrie levert. Een goed voorbeeld is ASML. Dat is een koploper in de machinebouw voor chips en er zijn meer bedrijven in de hightech sector die tot de wereldtop behoren. De enige manier waarop deze ondernemingen een rol als koploper kunnen vervullen is door innovatief te zijn en kwaliteitsproducten te leveren.

Tegengaan van verspilling

Met de juiste gloeitechnieken voegt een warmtebehandeling veel waarde toe aan metaal en metaalproducten. Deze warmtebehandeling zorgt ervoor dat metaal precies voldoet aan de eisen van een klant. Daarnaast draagt het bij aan het tegengaan van verspilling. Die beide aspecten zijn extreem belangrijk, zeker voor producenten binnen de EU. Met kwaliteit kunnen producenten immers iets leveren wat elders moeilijk of niet te maken is. Daarnaast blijven de kosten van deze producten door het tegengaan van verspilling beheersbaar. De metaalindustrie in Nederland is hierdoor in staat om fijnmechanische items te maken. Daarnaast beschikken bedrijven over veel kennis, doet uitgebreid onderzoek en onderscheidt zich van de concurrentie uit andere werelddelen.

Belangrijke normeringen voor warmtebehandelingen

Deze aspecten, efficiency en kwaliteit, versterken elkaar bovendien. In aanvulling hierop eist een toenemend aantal producenten dat toeleveranciers en warmtebehandelaars voldoen aan diverse normeringen. Denk aan DIN EN 10052, TA-Luft 2021, CE-conformiteit, DIN EN 746-1 en aspecten als programmaregelaars voor temperatuur. Het wekt vertrouwen om aantoonbaar aan deze normeringen te voldoen.

Schoenmaker blijf bij je leest geldt steeds vaker

Als Smit Heat Treatment nemen we de genoemde normeringen zeer serieus. Dat doen we onder andere omdat steeds meer producenten in de metaalsector werkzaamheden uitbesteden. Dat doen producenten in toenemende mate omdat er intern onvoldoende kennis is van warmtebehandelingen. Een andere reden is dat fabrikanten niet langer meekunnen in de toenemende specialisatieontwikkeling. Het ‘schoenmaker blijf bij je leest’-aspect dringt zich op. Producenten worden van generalist specialist en warmtebehandelaars nemen deze rol van specialistische toeleverancier over. Bij Smit Heat Treatment beschikken we over de nodige metallurgische kennis. Met die kennis kunnen we oplossingen aandragen voor vragen en uitdagingen van onze klanten. Deze ondernemers besteden werk dat ze eerder zelf uitvoerden nu aan ons uit. Daarbij willen ze uiteraard door de normeringseisen zeker zijn van de levering van een kwalitatief topproduct.

Strenge regelgeving biedt kansen

Het is niet eenvoudig om als metaalspecialist de strenge regelgeving na te leven, maar het levert ons ook kansen op. Zo hebben we recent een stevig auditteringsproces afgerond. Daardoor mogen we nu producten leveren voor de nucleaire industrie. Door te voldoen aan de bijhorende eisen kunnen we klanten de garantie op kwaliteit bieden én aantoonbaar efficiënt werken. Mogen we ook u laten zien waartoe we in staat zijn?

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van warmtebehandeling? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met de specialisten van Smit Heat Treatment.

Regelgeving voor warmtebehandelingen is belangrijk. Juist nu.
Regelgeving voor warmtebehandelingen is belangrijk. Juist nu.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van warmtebehandeling? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met de specialisten van Smit Heat Treatment.