Door het lassen van metalen ontstaan spanningen in het materiaal rond de lasnaad. Een ongewenste situatie want dit kan scheuren in het staal veroorzaken. Het voorwarmen van de te lassen componenten zorgt ervoor dat lasspanningen tot een minimum worden beperkt.

Middels voorwarmen wordt het materiaal dat moet worden gelast op een bepaalde basistemperatuur tussen de 100 en 200 graden Celsius gebracht. Daardoor wordt het temperatuurverschil tussen de las en het te lassen materiaal lager. Dit vermindert de thermische spanningen. Door het voorverwarmen van het laswerk wordt bovendien de afkoelsnelheid na het lassen verlaagd. Dit voorkomt ongewenste hardingsverschijnselen. Door harde zones te voorkomen wordt het risico op het zogenaamde koudscheuren geminimaliseerd. Door het voorverwarmen heeft het aanwezige waterstof – dat het scheuren veroorzaakt – namelijk meer tijd om uit het materiaal te verdwijnen. Door het verlagen van de afkoelsnelheid worden bovendien bindingsfouten voorkomen. Bij een te snelle afkoelperiode houdt het materiaal namelijk te weinig warmte over om de laskanten tijdig aan te smelten.

Samenwerking op locatie

Het voorwarmen wordt veelvuldig toegepast bij laswerk aan pijpleidingen, zoals in de offshore sector, de (petro)chemie en in de scheepvaart. Het voorwarmen van laswerk gebeurt altijd op locatie en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de lassers van de opdrachtgever. Zodra het materiaal middels het voorwarmen op temperatuur is gebracht, moet immers direct het laswerk worden verricht. Het voorverwarmen van bijvoorbeeld pijpleidingen op locatie gebeurt middels weerstandsverwarming of inductieverwarming.

Contact
Laswerk voorwarmen voorkomt spanning rond de lasnaad

Duurzaamheid verhogen

Voorwarmen van laswerk verhoogt de duurzaamheid van het materiaal waardoor minder onderhoud nodig is en het materiaal een langere levensduur heeft. Deze warmtebehandeling wordt voornamelijk toegepast bij materialen met een dikte van meer dan 10 millimeter. Afhankelijk van het soort materiaal, de dikte ervan en vooral ook de wensen van u als klant, kan aanvullend op het proces van voorverwarmen nog een tweede warmtebehandeling na het lasproces worden toegepast: het spanningsarmgloeien van het materiaal.

Meer over onze diensten

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van het voorwarmen van laswerk? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag!

  • Je gegevens zijn veilig. Door het formulier te verzenden, ga je akkoord met de privacy policy.
    Velden met een * zijn verplicht